Tiến độ thi công MerryLand Quy Nhơn tháng 08/2022

Tiến độ thi công MerryLand Quy Nhơn tháng 08/2022

Cập nhật những hình ảnh mới nhất về siêu dự án Hải Giang MerryLand Quy Nhơn tại Bình Định.

Tiến độ thi công MerryLand Quy Nhơn tháng 08/2022
Hình ảnh thi công Chamm Legacy (Monaco Condo)
Tiến độ thi công MerryLand Quy Nhơn tháng 08/2022
Hình ảnh thi công Chamm Legacy (Monaco Condo)
Tiến độ thi công MerryLand Quy Nhơn tháng 08/2022
Hình ảnh thi công Chamm Legacy (Monaco Condo)
Tiến độ thi công MerryLand Quy Nhơn tháng 08/2022
Hình ảnh thi công khu tâm linh
Tiến độ thi công MerryLand Quy Nhơn tháng 08/2022
Hình ảnh thi công khu tâm linh
Tiến độ thi công MerryLand Quy Nhơn tháng 08/2022
Hình ảnh thi công khu Hollywood Hills
Tiến độ thi công MerryLand Quy Nhơn tháng 08/2022
Hình ảnh thi công khu Hollywood Hills
Tiến độ thi công MerryLand Quy Nhơn tháng 08/2022
Hình ảnh thi công khu Hollywood Hills
Xem thêm:  Tiến độ thi công MerryLand Quy Nhơn 04/2022