Tiến độ thi công Suối Cá Koi MerryLand Quy Nhơn tháng 05/2022

Tiến độ thi Suối Cá Koi MerryLand Quy Nhơn tháng 05/2022

Cập nhật những hình ảnh mới nhất về siêu dự án Hải Giang MerryLand Quy Nhơn tại Bình Định.

Tiến độ thi công Suối Cá Koi MerryLand Quy Nhơn tháng 05/2022

Tiến độ thi công Suối Cá Koi MerryLand Quy Nhơn tháng 05/2022

Tiến độ thi công Suối Cá Koi MerryLand Quy Nhơn tháng 05/2022

Xem thêm:  Tiến độ thi công MerryLand Quy Nhơn 04/2022