Hình ảnh Hải Giang MerryLand Quy Nhơn 08/2022

Hình ảnh Hải Giang MerryLand Quy Nhơn 08/2022

Cập nhật những hình ảnh mới nhất về siêu dự án Hải Giang MerryLand Quy Nhơn Hưng Thịnh tại Bình Định.

Hình ảnh Hải Giang MerryLand Quy Nhơn 08/2022
Hình ảnh quảng trường và Bizhouse Merryland Quy Nhơn
Hình ảnh Hải Giang MerryLand Quy Nhơn 08/2022
Hình ảnh quảng trường và Bizhouse
Hình ảnh Hải Giang MerryLand Quy Nhơn 08/2022
Hình ảnh quảng trường và Bizhouse
Hình ảnh Hải Giang MerryLand Quy Nhơn 08/2022
Hình ảnh Sale Gallery
Hình ảnh Hải Giang MerryLand Quy Nhơn 08/2022
Hình ảnh Sale Gallery
Hình ảnh Hải Giang MerryLand Quy Nhơn 08/2022
Hình ảnh Sale Gallery

Hình ảnh Hải Giang MerryLand Quy Nhơn 08/2022

Hình ảnh Hải Giang MerryLand Quy Nhơn 08/2022

Hình ảnh Hải Giang MerryLand Quy Nhơn 08/2022
Một góc nhìn từ khu Hollywood Hills
Hình ảnh Hải Giang MerryLand Quy Nhơn 08/2022
Một góc hồ cá KOI
Hình ảnh Hải Giang MerryLand Quy Nhơn 08/2022
Một góc hồ cá KOI
Hình ảnh Hải Giang MerryLand Quy Nhơn 08/2022
Hình ảnh Bizhouse Merryland Quy Nhơn và kênh đào
Hình ảnh Hải Giang MerryLand Quy Nhơn 08/2022
Hình ảnh Bizhouse Merryland Quy Nhơn và kênh đào
Hình ảnh Hải Giang MerryLand Quy Nhơn 08/2022
Hình ảnh Bizhouse Merryland Quy Nhơn
Hình ảnh Hải Giang MerryLand Quy Nhơn 08/2022
Hình ảnh Bizhouse Merryland Quy Nhơn

Hình ảnh Hải Giang MerryLand Quy Nhơn 08/2022

Xem thêm:  Tiến độ thi công MerryLand Quy Nhơn tháng 08/2022