Tiến độ thi công sân Golf MerryLand Quy Nhơn tháng 04/2022

Tiến độ thi công sân Golf MerryLand Quy Nhơn tháng 04/2022

Cập nhật những hình ảnh mới nhất về siêu dự án Hải Giang MerryLand Quy Nhơn tại Bình Định.

Tiến độ thi công sân Golf MerryLand Quy Nhơn tháng 04/2022
Công tác giải phóng mặt bằng thi công sân Golf MerryLand Quy Nhơn
Tiến độ thi công sân Golf MerryLand Quy Nhơn tháng 04/2022
Công nhân đang tưới nước mặt cỏ sân Golf Greg Norman MerryLand Quy Nhơn
Tiến độ thi công sân Golf MerryLand Quy Nhơn tháng 04/2022
Công nhân đang tưới nước mặt cỏ sân Golf Greg Norman MerryLand Quy Nhơn
Tiến độ thi công sân Golf MerryLand Quy Nhơn tháng 04/2022
Công tác nuôi trồng mặt cỏ sân Golf
Tiến độ thi công sân Golf MerryLand Quy Nhơn tháng 04/2022
Sa bàn tổng thể vị trí sân Golf MerryLand Quy Nhơn
Xem thêm:  Tiến độ thi công MerryLand Quy Nhơn 07/2022